Ground Zero

Var befann du dig när flygplanen flög in i två tvillingtornen under 11 september 2001? För många av oss är datumet för evigt inpräntat i vårt kollektiva minne och platsen där tornen stod har kommit till att bli en minnesplats som påminner oss om de hemska terror-attackerna. Platsen kallades för Ground zero och kom sedan att döpas om till World Trade Center site. Platsen är 59,000 m2 stort och ligger i den nedre delen av Manhattan i New York City. Den 27 februari 2003 vann arkitekten Daniel Libeskind och hans studio tävlingen om att få chansen att rekonstruera Ground zero.

Word Trade Center var ansedd som en nationalklenod och en ikon för USA. När de båda tvillingtornen stod klara under början av 70-talet var de världens högsta byggnader. Attentaten som utfördes av al-Qaida kom att köra in två passagerarplan, American Airlines Flight 11 och United Airlines Flight 175 rakt in i tornen. Tornen kollapsade två timmar efter att de blivit träffade och Ground zero var ett faktum. Det tog inte lång tid innan den dåvarande presidenten George W. Bush och borgmästare Rudy Giuliani och guvenör George Pataki lovade det amerikanska folket att de skulle bygga om platsen där World Trade Center-tornen tidigare stått.

Ground zero blev World Trade Center site

Ground zero kom senare att kallas för World Trade Center site och efter en tävling bestämdes det att Daniel Libeskind skulle få genomföra sina idéer kring platsen. Dess huvudbyggnad är One World Trade Center, också känd som 1 World Trade Center, One WTC eller 1 WTC. Byggnaden kallades först för ””Freedom Tower”” av guvenör Pataki och dess uppbyggnad började i 2006. I 2013 stod byggnaden klar och den invigdes året därefter. Byggnadens arkitekt är David Childs och är en del av en större minnesplats som förväntas att bli klart innan 2020. I området finns också National September 11 Memorial & Museum, en plats som högtidlighåller attackernas 2,977 stycken offer.

Ground zero firar offren från 11 september